Đăng nhập
Làm thế nào để quảng cáo từ UID?
QuangCaoUidFb.com cung cấp giải pháp dễ dàng để chạy facebook ads với file UID. Giúp target đối tượng chính xác, hoặc khách hàng tiềm năng.

Tạo file UID muốn quảng
Tìm uid người like page, like comment bài viết, thành viên nhóm bằng FPlus
Tạo đối tượng tùy chỉnh từ file UID
Sử dụng quangcaouidfb.com để tạo đối tượng tùy chỉnh từ file UID.
Quảng cáo
Tạo quảng cáo facebook với đối tượng tùy chỉnh vừa tạo.
💬