Đăng nhập

Chrome extensions nút lấy email sđt khách hàng ngay trên trang Facebook, lấy từ comment, người like, trang cá nhân, inbox. Download Chrome - CocCoc Extensions

QUANGCAOUIDFB.COM có gì hay?

Tạo đối tượng FbAds từ file UID

Tạo đối tượng từ uid để có thể hiển thị quảng cáo đến chính xác đối tượng mục tiêu như người like comment bài viết, thành viên nhóm, người like page...
EMAIL-SĐT bị trừ theo số lượng email phần mềm gửi lên facebook.

Quét Email Số điện thoại khách hàng trên Facebook

- Quét email sđt từ file UID
- Quét email sđt thành viên nhóm
- Quét email sđt người like comment bài viết
- Quét email sđt người like page
- EMAIL-SĐT trong tài khoản chỉ bị trừ khi bạn nhận được về email hoặc sđt
- Bạn có thể sử dụng để email marketing, telesales, gửi tin nhắn đến đối tượng khách hàng mục tiêu.

Quản lí email sđt trên fanpage

Quản lí email sđt trong inbox, người like comment bài viết mà chưa để lại thông tin. Chốt sale ngay cả khi họ không để lại số điện thoại.

Làm thế nào để quảng cáo từ UID?
QuangCaoUidFb.com cung cấp giải pháp dễ dàng để chạy fb ads với file UID. Giúp target đối tượng chính xác, hoặc khách hàng tiềm năng.

Tạo file UID muốn quảng
Tìm uid người like page, like comment bài viết, thành viên nhóm bằng FPlus
Tạo đối tượng tùy chỉnh từ file UID
Sử dụng quangcaouidfb.com để tạo đối tượng tùy chỉnh từ file UID.
Quảng cáo
Tạo quảng cáo fb với đối tượng tùy chỉnh vừa tạo.