Chương trình cộng tác viên Affiliate
Bước 1: Đăng ký tham gia. Đăng ký

Bước 2: Nhận link tiếp thị liên kết.

Bước 3: Khách hàng truy cập link tiếp thị liên kết của bạn, đăng ký và mua UID bạn sẽ nhận được xx% trên số tiền khách hàng nạp (Xem trong trang quản trị Affiliate).
- Bạn sẽ được % hoa hồng trong vòng 30 ngày đối với khách hàng đăng ký mới, 3 ngày với khách hàng đã có tài khoản. - Hoa hồng sẽ thay đổi theo doanh số đạt được trong tháng.
Doanh thu % Hoa hồng
<20.000.000 VNĐ 15%
20.000.000 VNĐ -> 50.000.000 VNĐ 20%
50.000.000 VNĐ -> 100.000.000 VNĐ 25%
>100.000.000 VNĐ 30%


Bước 4: Nhận tiền về tài khoản ngân hàng nếu đạt mức 3.000.000 VNĐ với lần đầu rút tiền. Cuối tháng trong những lần sau.