Gia hạn chuyển khoản ngân hàng

2500 Email - SĐT

50.000 đ

5000 Email - SĐT

100.000 đ

10000 Email - SĐT

200.000 đ

Popular

30.000 Email - SĐT

500.000 đ

100.000 Email - SĐT

1.500.000 đ

200.000 Email - SĐT

2.500.000 đ

Popular

500.000 Email - SĐT

5.000.000 đ

1.000.000 Email - SĐT

8.000.000 đ

Cách 1: Chuyển khoản ngân hàng với nội dung chuyển tiền là: MÃ TÀI KHOẢN QCxxxx

VIETCOMBANK: 0491000054207
Chủ tài khoản : Dao Thi Tuyet
Chi nhánh : Thăng Long - Hà Nội
TECHCOMBANK:19027478452019
Chủ tài khoản : Nguyen Van Nghia
Chi nhánh : Tây Hồ - Hà Nội
BIDV: 26010001052160
Chủ tài khoản : Dao Thi Tuyet
Chi nhánh : Từ Liêm - Hà Nội
AGRIBANK: 3100205261374
Chủ tài khoản : Dao Thi Tuyet
Chi nhánh : Từ Liêm - Hà Nội
VIETINBANK: 102868209698
Chủ tài khoản : Dao Thi Tuyet
Chi nhánh : Hà Thành - Hà Nội
VIB: 061704060062940
Chủ tài khoản : Dao Thi Tuyet
Chi nhánh : Nguyễn Cơ Thạch
MB: 8320105857008
Chủ tài khoản : Dao Thi Tuyet
Chi nhánh : Mỹ Đình - Hà Nội
ACB: 259768619
Chủ tài khoản : Dao Thi Tuyet
Chi nhánh : Hà Thành - Hà Nội
SACOMBANK: 020062567288
Chủ tài khoản : Dao Thi Tuyet
Chi nhánh : Đông Đô - Hà Nội
VPBANK: 149055681
Chủ tài khoản : Dao Thi Tuyet
Chi nhánh : Thăng Long - Hà Nội

UID sẽ tự động được cộng sau 1>3p với chuyển khoản cùng ngân hàng hoặc < 1 ngày nếu chuyển khoản khác ngân hàng, F5 để cập nhật số lượng UID trong tài khoản. Hỗ trợ: 090.173.1871

Hướng dẫn chuyển khoản: