Cách tính chi phí quảng cáo trên facebook

Cách tính chi phí quảng cáo trên facebook

4/18/2018 10:51:45 AM
Quảng cáo trên facebook là một trong những cách tiếp cận người dùng nhanh và hiệu quả. Tuy nhiên bạn cũng cần lưu ý về chi phí khi thực hiện quảng cáo này. Vậy bạn cần biết sản phẩm của mình mất bao nhiêu tiền khi chạy quảng cáo, bạn có thể tham khảo cách tính chi phí quảng cáo trên facebook trong bài viết dưới đây.
cach-tinh-chi-phi-quang-cao-tren-facebook
Tính chi phí quảng cáo facebook dựa trên những yếu tố nào?

1. Các hình thức tính phí quảng cáo facebook ads

Đầu tiên bạn phải nắm được cách thức tính phí quảng cáo như thế nào. Thông thường sẽ được thực hiện theo hai hình thức sau.
Đầu tiên đó là CPM (Cost Per Mille: theo số lần hiển thị quảng cáo trên facebook) Đây là hình thức bạn không phải trả phí cho số lượng click nhưng phải trả phí cho số lượt hiển thị quảng cáo nếu trên 1000 lần hiển thị. Đơn giá của hình thức này được tính là 1 CPM = 1000 lần hiển thị.
Cách thú hai trong hình thức tính phí của quảng cáo facebook đó là CPC (Cost Per Click: Số lần click vào mẫu quảng cáo facebook ads). Với hình thức này bạn không phải trả phí cho số lần hiển thị mà phải trả phí cho số lượng click vào mẫu quảng cáo. Với cách này bạn có thể đặt giá thầu tối đa cho mỗi lượt click khi bạn quảng cáo theo hình thức CPC.
cach-tinh-chi-phi-quang-cao-tren-facebook
Chi phí phụ thuộc vào từng cách thức tính khác nhau

2. Các bước tính chi phí quảng cáo trên facebook

Để ước tính được chi phí quảng cáo trên facebook, bạn có thể thực hiện các bước sau:
- Bước 1: Đi tới công cụ tạo quảng cáo trên facebook
- Bước 2: Hiển thị tùy chọn nâng cao
- Bước 3: Trong phần đánh giá chiến dịch, phần đặt thầu bạn chọn tối ưu hóa cho số lần nhấp (theo hình thức CPC) hoặc tối ưu hóa cho số lần hiển thị (theo hình thức CPM)
- Bước 4: Trình ước tính giá thầu sẽ cho biết khoảng giá thầu đang được hiển thị cho các quảng cáo tương tự như của bạn
cach-tinh-chi-phi-quang-cao-tren-facebook
Quản lý tài chính dựa trên cách tính này
Đây là 4 bước cơ bản giúp bạn ước chừng được chi phí chạy quảng cáo facebook. Bạn có thể xác định dự trên mỗi lần nhấp hoặc 1000 lần hiển thị. Từ đó có thể nhân lên với số lần click vuột hoặc 1000 lần hiển thị cho mỗi ngày, xác được ngân sách chi tiêu hàng ngày. Cách tính này sẽ giúp bạn quản lý được tài chính, số tiền bị tính không vượt quá ngân sách hàng ngày bạn đề ra.
Lưu ý đó là khi bạn chạy quảng cao trên facebook, phí trả sẽ bằng với số tiền tối tiểu cần thiết để có được vị trí quảng cáo đó. Số tiền này có thể nhỏ hơn giá thầu tối đa của bạn.
Bạn nên nhập đúng giá thầu tối đa khi chạy quảng cáo facebook ads. Điều này giúp làm tăng khả năng hiển thị bạn không bị bỏ lỡ số lần nhấp hoặc số lần hiển thị mà bạn có thể đã nhận được khi giá thầu bị thay đổi.
Đây là các bước cũng như cách tính chi phí quảng cáo trên facebook, hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình thực hiện công việc này.