Chạy quảng cáo facebook dùng kỹ thuật thôi chưa đủ

Chạy quảng cáo facebook dùng kỹ thuật thôi chưa đủ

3/30/2019 11:01:11 AM
Chạy quảng cáo facebook dùng kỹ thuật hay áp dụng theo quy định của facebook là điều kiện cần để hoàn thành chiến dịch quảng cáo. Tuy nhiên để quảng cáo facebook mang lại hiệu quả như mong muốn, bạn phải có tư duy về marketing nữa.
chay-quang-cao-facebook-dung-ky-thuat-thoi-chua-du

1. Tìm hiểu khách hàng

Đầu tiên bạn phải tìm hiểu khách hàng. Bạn xem ọ ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Họ có sở thích hành vi như thế nào? Điều gì thu hút họ ấn vào bài viết của mình… Việc bạn phải làm ở ads chỉ là điền tất cả thông tin này.
Sau khi bạn biết khách hàng của bạn là ai bạn phải tìm ra nhu cầu, tìm ra insight của họ. Càng tìm ra insight sâu đến đâu thì bạn càng dễ thu hút khách hàng của bạn đến đó. Việc tìm insight này bạn có thể dựa vào thang nhu cầu của Maslow. Trước khi bạn lập một cái fanpage, set một chiến dịch hãy xác định fanpage đó lập cho ai xem, chiến dịch đó hướng đến khách hàng nào đã.
chay-quang-cao-facebook-dung-ky-thuat-thoi-chua-du

2. Tạo giá trị cho khách hàng

Giá trị ở đây có thể là sản phẩm, nghiên cứu nhu cầu ở khách hàng và tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu đó. Hay trong facebook thì đây là quá trình tạo ra content. Content thì gồm có text và hình. Việc bạn phân khúc khách hàng ở bên trên và tìm insight của họ chính điều bắt buộc để phục vụ cho việc bạn tạo ra content ở bước này.
Xác định được Fanpage dành cho ai thì hãy đăng những cái mà khách hàng của bạn muốn xem. Hãy biến fanpage của bạn là một nơi mà khách hàng của bạn muốn đến, hãy đăng những content mà họ muốn xem mà share được thì càng tốt.
chay-quang-cao-facebook-dung-ky-thuat-thoi-chua-du

3. Tiếp cận khách hàng

Truyền tải như thế nào? Hay nói đơn giản đây chính là quá trình bạn chạy quảng cáo. Thực ra chạy quảng cáo tư duy đúng chính là bạn phải test. Bạn phải liên tục chạy, không hiệu quả thì thay đổi, liên tục cải tiến liên tục đổi mới để mẫu quảng cáo của bạn hoàn thiện và hiệu quả nhất. Bạn đừng nghĩ cứ chạy phát ăn ngay. Làm gì có gì dễ dàng vậy, phải liên test liên tục cải tiến. Và cái cần nhất của người chạy quảng cáo là bạn phải biết theo dõi, biết ghi chép. Chạy hiệu quả phải phân tích tại sao nó hiểu quả, không hiệu quả thì phải biết tại sao mẫu quảng cáo này chưa hiệu quả.
Hãy áp dụng cả kỹ thuật và tư duy trên vào quá trình chạy quảng cáo facebook của bạn nhé.