Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Quangcaouidfb.com

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Quangcaouidfb.com

10/6/2018 10:04:05 AM
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT THỦ CÔNG ỨNG DỤNG QUANGCAOUIDFB.COM

Bước 1: Tải về extensions và giải mã trong thư mục: Download Quangcaouidfb.com
 

 
Đưa tất cả tệp giải nén được vào trong 1 folder.


 
Bước 2: Truy cập địa chỉ  chrome://extensions và cài extensions


 
Bước 3: Chọn folder extension đã giải nén ở bước 1.


 
Bước 4: Cài đặt thành công. Đăng nhập tài khoản của bạn. 
Nhập số điện thoại và xác minh email để nhận 2000 email – sđt miễn phí.