Hướng dẫn lấy ID trên facebook thông qua URL

Hướng dẫn lấy ID trên facebook thông qua URL

8/28/2018 3:44:30 PM
HƯỚNG DẪN LẤY ID TRÊN FACEBOOK THÔNG QUA URL
Giúp bạn lấy được ID của nhóm, page, profile thông qua các đường link. 
Bước 1: Nhập link muốn lấy ID.
Bước 2: Click "Lấy ID facebook"