Quảng cáo facebook bằng UID

Quảng cáo facebook bằng UID

10/27/2017 4:03:39 PM
Bước 1: Truy cập website quangcaouidfb.com >> đăng nhập tài khoản Facebook
Bước 2: Vào tab tạo đổi tượng từ UID >> Chọn tài khoản quảng cáo
Bước 3: Chọn đối tượng đã tạo hoặc thêm đối tượng mới
Bước 4: Nhập giới hạn UID muốn thêm để chuyển đổi chạy quảng cáo
Bước 5: Chọn tệp UID muốn chuyển đổi chạy quảng cáo
Bước 6: Click thêm >> sẽ thêm được đối tượng
quang-cao-facbook-bang-UID-1quang-cao-facbook-bang-UID-2
Bước 7:
Sau khi thêm được đối tượng mới thành công >> bên dưới sẽ hiện tên đối tượng mới và số UID chuyển đổi được sang email or số điện thoại / tổng số UID vừa up lên chuyển đổi
Lưu ý: UID nào chuyển đổi thành công sẽ bị tính trừ UID trong tài khoản hiện có
Sau đó click xem trên facebook để xem quy mô thực tế facebook đã xét duyệt cho chạy
quang-cao-facbook-bang-UID-3quang-cao-facbook-bang-UID-4
Bước 8: Click tạo quảng cáo để chọn đối tượng chạy quảng cáo facebook quang-cao-facbook-bang-UID-5