Quét email, số điện thoại bạn bè 1 UID facebook

Quét email, số điện thoại bạn bè 1 UID facebook

8/28/2018 10:19:15 AM
QUÉT EMAIL, SỐ ĐIỆN THOẠI BẠN BÈ CỦA 1 UID
Chức năng này giúp bạn quét ra được email, số điện thoại là bạn bè trên facebook của 1 UID.
Bạn có thể quét ra UID bạn bè rồi dùng UID này để quét ra số điện thoại, email của những UID này.
Bạn có thể sử dụng thông tin thu được (email, số điện thoại) để kết bạn, gửi tin nhắn.
Bước 1: Tìm UID bạn bè của 1 UID.
  • Nhập link hoặc UID muốn tìm kiếm UID bạn bè.
  • Click “Tìm”.
  • Lưu UID tìm được ra file.

 
Bước 2: Lấy file email, số điện thoại từ UID.
  • Tải file UID muốn quét email, số điện thoại.
  • Chọn quét email, số điện thoại.
  • Click để lấy file kết quả quét được.
Lấy file kết quả: lấy file kết quả quét ra được (email hoặc số điện thoại).
Lấy file + tên + thông tin: file kết quả quét ra được email và số điện thoại.