Quét email, số điện thoại đã comment, like, inbox page, profile để chốt đơn facebook

Quét email, số điện thoại đã comment, like, inbox page, profile để chốt đơn facebook

8/28/2018 2:50:01 PM
QUÉT EMAIL, SỐ ĐIỆN THOẠI ĐÃ COMMENT, LIKE, INBOX PAGE BẠN QUẢN LÝ ĐỂ CHỐT ĐƠN FACEBOOK
Giúp bạn quét email, số điện thoại của những người đã comment, like hay inbox vào các page, tài khoản cá nhân của bạn.
Đây có thể là những khách hàng có nhu cầu, quan tâm tới sản phẩm của mình. Hoặc là những khách hàng có nhu cầu nhưng lại không để lại thông tin liên hệ, bạn có thể gọi điện lại để chốt đơn facebook.
 
Bước 1: Nhập tài khoản muốn quét email, số điện thoại người like, comment, inbox trên page, profile.
Bước 2: Chọn page, profile muốn quét comment, like, inbox…
Bước 3 : Chọn bài viết muốn quét like, comment.
 

 
Bước 4: Quét email, số điện thoại của người like, comment bài viết.
 
 

 
Bước 5: Quét email, số điện thoại inbox page, profile.