Quét email, số điện thoại người like, comment, share bài viết Facebook

Quét email, số điện thoại người like, comment, share bài viết Facebook

8/28/2018 9:52:06 AM
QUÉT EMAIL, SỐ ĐIỆN THOẠI NGƯỜI LIKE, COMMENT, SHARE BÀI VIẾT
Những người like, comment hay share những bài viết… trên facebook có thể chính là những khách hàng tiềm năng.
Quangcaouidfb.com sẽ giúp bạn quét ra email, số điện thoại của những người này. Bạn có thể sử dụng để kết bạn, gửi tin nhắn telesales, chốt đơn, giới thiệu sản phẩm và nhận phản hồi nhanh chóng.
Bước 1: Tìm UID like, commnet, share bài viết.
  • Nhập link hoặc ID bài viết: link, page ID, profile ID, Group ID.
  • Click chọn tìm người like, comment, share.
  • Click “Tìm”.
  • Lưu UID tìm được.


 
Bước 2: Lấy email, số điện thoại của UID tìm được.