Quét email từ UID facebook

Quét email từ UID facebook

10/27/2017 10:45:32 AM
Truy cập website: quangcaouidfb.com >> Đăng nhập tài khoản Facebook:
Bước 1: Vào tab tìm UID facebook:
Nhập cookie hoặc token nick Facebook +  Lưu để đăng nhập quét UID
Bước 2: 
+ Để quét UID danh sách bạn bè của 1 UID: Vào tìm UID bạn bè của UID >> Nhập link profile hoặc UID muốn quét danh sách bạn >> Click TÌM

quet-email-tu-uid-facebook-1
+ Để quét UID like, comment, share bài viết facebook: Vào tìm UID like comment share bài viết: 
Nhập link hoặc ID bài viết facebook >> sau đó click tìm like hoặc comment hoặc share hoặc like+cmt+share >> click TÌM 
Hoặc nhập pageID, profileID, groupID >> chọn số bài muốn quét >> sau đó click tìm like hoặc comment hoặc share hoặc like+cmt+share >> click TÌM để tìm được UID người like, comment, share trên nhiều bài của profile, page, groupquet-email-tu-uid-facebook-2
+ Để quét UID thành viên nhóm facebook: Vào tìm UID thành viên nhóm >> Nhập link hoặc ID nhóm >> click TÌMquet-email-tu-uid-facebook-3
Bước 3: Click lưu UID để lưu UID tìm được ra file
Bước 4: Sau khi quét được UID để chuyển UID sang email bạn vào tab lấy file email, số điện thoại từ UID 
Chọn tệp để mở tệp UID muốn quét >> Nhập giới hạn UID muốn thêm >> Click chọn Email >> Click lấy file kết quả >> Khi đó bạn sẽ lấy được về file email từ Facebook
lay-email-tu-uid-facebook