Quét số điện thoại, email người like, comment bài viết page để chốt đơn facebook

Quét số điện thoại, email người like, comment bài viết page để chốt đơn facebook

8/28/2018 4:26:43 PM
QUÉT SỐ ĐIỆN THOẠI, EMAIL NGƯỜI LIKE, COMMENT BÀI VIẾT PAGE FACEBOOK ĐỂ CHỐT ĐƠN FACEBOOK
Chức năng này giúp bạn quét ra email, số điện thoại đã like, comment vào bài viết trên page bất kì, có thể là page của bạn hoặc đối thủ. Đây có thể là những người có nhu cầu đối với sản phẩm của bạn, bạn có thể gọi điện, telesales chốt đơn nhanh chóng.
Bước 1: Nhập cookie facebook dùng để quét và click “Thêm”
Bước 2: Nhập link hoặc PageID.
Chọn bài viết muốn quét like, comment.


 
Bước 3: Click để quét email, số điện thoại like, comment bài viết.