Tìm UID like comment bài viết facebook

Tìm UID like comment bài viết facebook

10/31/2017 3:59:03 PM
Bước 1: Truy cập quangcaouidfb.com >> Đăng nhập tài khoản Facebook 
tim-uid-facebook-1
Bước 2: Vào tab Tìm UID >> Nhập token hoặc cookie >> Click Lưu
Bước 3: Vào Tìm UID like, comment, share bài viết >> Click chọn tìm like hoặc comment hoặc share hoặc like + cmt +share
Nhập link hoặc ID bài viết facebook + click Tìm >> tìm ra UID người like, comment, share bài viết đó
Hoặc Nhập pageID, groupID, profileID + nhập số bài muốn quét x + click Tìm >> tìm ra UID người like, comment, share bài viết của x bài đã quét trong page,group hay profile đó
Bước 4: Lưu UID tìm được ra file
tim-uid-like-comment-share-bai-viet-facebook-1
tim-uid-like-comment-share-bai-viet-facebook-2